Skip to content

O projekcie

Muzealne eksponaty w wirtualnej rzeczywistości. Zróżnicowane tematycznie warsztaty dla dzieci i młodzieży, realizowane online. Nowoczesne ścieżki edukacyjne z wykorzystaniem interaktywnych form edukacji. Aplikacja VR umożliwiająca wizytę w jednym z czterech wrocławskich muzeów bez wychodzenia z domu. 

Partnerzy

Fundacja Interaktywne Centrum Poznawcze Collect – w skrócie Fundacja Collect opracowała oraz wymyśliła koncepcje projektu Wirtualne Muzea Wrocławia,  który został dofinansowany w ramach programu dotacyjnego Kultura w sieci organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Głównymi obszarami działań fundacji są szeroko rozumiana digitalizacja – kolekcjonowanie zasobów kultury wykorzystując nowoczesne formy ich pozyskiwania oraz dystrybucji. Dodatkowo celem Fundacji Collect jest prowadzenie działań w obszarze nauki, oświaty, kultury i sztuki, ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami, a w szczególności:
  • wspieranie grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego,
  • inicjowanie projektów upowszechniających, promujących kulturę i sztukę,
  • prowadzenie projektów związanych z szeroko pojętą digitalizacją na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
  • tworzenie oraz wspieranie innowacji i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
  • realizacja multidyscyplinarnych projektów wspierających proces edukacji młodzieży oraz dorosłych wykorzystujących nowoczesne technologie,
  • promowanie miasta Wrocław, regionu Dolny Śląsk, Polski
Czytaj więcej

Centrum Innowacji Przejście we Wrocławiu, które jako miejsce spotkań z kulturą multimedialną i nowymi technologiami, wspiera projekt od strony promocyjnej oraz prowadzi nabór grup warsztatowych pośrednicząc tym samym w organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Udostępniając w swojej przestrzeni aplikację VR zapewnia dostęp do prezentowanych treści projektowych szerokiemu gronu odbiorców.

Czytaj więcej
CoSphere to platforma edukacyjna zarówno do nauki indywidualnej jak i w grupach. Cosphere korzystając ze sztucznej inteligencji dąży do przetransferowania prezentowanych informacji, do pamięci trwałej ucznia, w możliwie jak najkrótszym czasie. Platforma powstała w oparciu o szereg udowodnionych reguł neurobiologicznych, które czynią proces uczenia się efektywniejszym. Aby zrozumieć ideę Cosphere wystarczy zrozumieć jego nazwę. Nazwa platformy powstaje z połączenia dwóch słów języka angielskiego: cognitive sphere, które można przetłumaczyć jako sfera kognitywna. Przez sferę kognitywną rozumiemy otaczającą nas mnogość pojęć. Cosphere ma być Twoim pomocnikiem i przewodnikiem w odkrywaniu i zdobywaniu tego bogactwa wiedzy.
Czytaj więcej

Muzeum Farmacji, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Politechniki Wrocławskiej oraz Muzeum Przyrodnicze, które udostępniły do digitalizacji swoje zbiory oraz uczestniczyły w przygotowaniu materiałów opisowych.

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej działające przy Politechnice Wrocławskiej, dla której projekt stanowi uzupełnienie prowadzonej działalności badawczo-naukowej.