Skip to content

Naczynie do parzenia ziół – plemię Manasir

Kraj pochodzenia: tereny Sudanu
Data produkcji: XX w.
Materiał: glina
Manasir stanowią jedno z wielu sunnickich arabskich nadrzecznych plemion w północnym Sudanie. Ich kultura materialna odznacza się prostotą i wykorzystaniem naturalnych materiałów.