Przejdź do treści

Eksponaty z Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Aparat fot. Canon DL-2000 z lampą błyskową
Aparat fot. Canon DL-2000 z lampą błyskową

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Fotograficzny aparat kolekcjonerski, analogowy na kliszę, z lampą błyskową.
Aparat mieszkowy IBSO
Aparat mieszkowy IBSO

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Aparat mieszkowy – rodzaj aparatu fotograficznego, w którego konstrukcji występuje elastyczny mieszek w postaci harmonijki, łączący obudowę obiektywu z korpusem aparatu. Rozwiązanie takie stosowane było niegdyś powszechnie w aparatach.
Arytmometr „Triumphator”
Arytmometr „Triumphator”

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Mechaniczna, cyfrowa maszyna licząca, poprzedniczka kalkulatora. Arytmometr najczęściej wykonywał jedynie dodawanie i odejmowanie, natomiast mnożenie i dzielenie przez liczby naturalne wykonywało się przez wielokrotne dodawanie lub odejmowanie. Napędzany był ręcznie (korbką lub dźwignią) lub elektrycznie.
Elektrometr
Elektrometr

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Elektrometr elektrostatyczny (zwany też galwanometrem elektrostatycznym) – [gr. ḗlektron ‘bursztyn’, metréō ‘mierzę’], przyrząd przeznaczony najczęściej do pomiaru małych napięć, prądów lub ładunków elektrycznych.
Miernik torsyjny
Miernik torsyjny

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Miernik (magnetometr) torsyjny – urządzenie laboratoryjne do badania właściwości magnetycznych materii, w szczególności anizotropii magnetokrystalicznej. Zasada działania urządzenia opiera się o pomiar momentu siły, jaki powstaje, gdy próbkę umieścimy w jednorodnym polu magnetycznym.
Miernik uniwersalny ST-30
Miernik uniwersalny ST-30

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Miernik uniwersalny (multimetr) – zespolone urządzenie pomiarowe posiadające możliwość pomiaru różnych wielkości fizycznych. Termin stosowany najczęściej w elektrotechnice do opisania urządzenia zawierającego co najmniej: amperomierz, woltomierz, omomierz.
Mostek pomiarowy
Mostek pomiarowy

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Mostek pomiarowy – zestaw zawierający cztery ramiona lub grupy elementów obwodu elektrycznego (oporników, kondensatorów itd.) połączone w czworobok; jedna z przekątnych czworoboku zawiera źródło prądu, druga wskaźnik stanu równowagi; mostki służą do pomiarów rezystancji, pojemności, indukcyjności.
Niwelator libellowy
Niwelator libellowy

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Niwelator – przyrząd geodezyjny do pomiaru różnic wysokości punktów znajdujących się na powierzchni Ziemi. Najczęściej stosowane niwelatory libellowe składają się ze spodarki, alidady, lunety i libelli niwelacyjnej. Instrument geodezyjny, umożliwiający pomiar różnicy wysokości (niwelacji) pomiędzy punktami pomiarowymi.
Oscyloskop DT-5200
Oscyloskop DT-5200

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Oscyloskop – przyrząd do obserwacji zmiennych przebiegów elektrycznych na ekranie świecącym pod wpływem impulsów elektrycznych. Instrumenty te dynamicznie wykreślają zmieniające się w czasie sygnały elektryczne w dwóch wymiarach. Na osi „Y” oscyloskopu wykreślane jest napięcie, natomiast czas jest nanoszony jest na oś „X”.
Projektor „Łucz-2”
Projektor „Łucz-2”

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Wynalezienie pierwszego projektora filmowego (kinematografu) przypisywane jest m.in. braciom Lumière (którzy opatentowali go w roku 1895), ale także niemieckiemu reżyserowi, m.in. Oskarowi Messterowi (w 1896 r.), a również (w 1894) Kazimierzowi Prószyńskiemu, który swoje urządzenie nazwał Pleografem.
Przekładnik prądowy JBO
Przekładnik prądowy JBO

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Przekładnik prądowy to urządzenie, które umożliwia pomiar dużych natężeń prądu przy wykorzystaniu mierników posiadających mniejsze zakresy pomiarowe. Przekładnik prądowy pozwala na pomiar dużych natężeń prądu, ponieważ przetwarza prąd płynący w obwodzie pierwotnym na prąd w obwodzie wtórnym.
Rejestrator SP- H6V
Rejestrator SP- H6V

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Rejestrator to urządzenie służące do zapisu (archiwizacji) i prezentacji (wizualizacji) informacji o przebiegu parametrów kontrolowanych procesów technologicznych w czasie (np. temperatura, ciśnienie) oraz ewentualnie warunków, w których te procesy są realizowane (np. temperatura otoczenia, wilgotność, zapylenie).
Rzutnik „Opticus 150”
Rzutnik „Opticus 150”

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Rzutnik przeźroczy, diaskop lub krótko rzutnik – urządzenie projekcyjne służące do wyświetlania przeźroczy (diapozytywów) na ścianie lub odpowiednim ekranie projekcyjnym. Rzutnik umożliwia prezentację w powiększeniu przezroczy oświetlonych światłem przechodzącym. Wykorzystując rzutnik tworzono całe diaporamy.
Stolik topograficzny
Stolik topograficzny

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Stolik topograficzny podstawowy przyrząd geodezyjny używany dawniej do sporządzania map topograficznych bezpośrednio w terenie. Składa się z deski rysunkowej umieszczonej na statywie, tzw. kierownicy (zawiera m.in. lunetę z dalmierzem optycznym) i łat niwelacyjnych.
Termohygrograf
Termohygrograf

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Termohigrograf bębnowy jest przeznaczony do rejestracji temperatury i wilgotności. Umożliwia ciągły zapis na papierze wartości temperatury i wilgotności względnej powietrza. Możliwość zasilania bateryjnego pozwala na pracę termohigrografu w salach muzealnych, magazynach, halach produkcyjnych oraz wszędzie gdzie wymagana jest niezależność od instalacji elektrycznej.
Watomierz
Watomierz

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Watomierz ferrodynamiczny dwuukładowy – przyrząd przeznaczony do pomiaru mocy czynnej. Budowa oraz zasada działania ustroju ferrodynamicznego są podobne do ustroju elektrodynamicznego, różnicą jest wprowadzenie do obwodu magnetycznego ferromagnetyku.
Wodowskaz – model demonstracyjny
Wodowskaz – model demonstracyjny

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Wodowskaz – przyrząd do pomiaru wysokości napełnienia wodą kotła, zbiornika itp. Obiekt o przeznaczeniu dydaktycznym, reklamowym, ewentualnie pamiątkowym, nawiązujący do profilu działalności wytwórcy (m.in. produkcja kotłów parowych).
Woltomierz
Woltomierz

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Woltomierz to przyrząd do pomiaru napięcia elektrycznego. Obwody, w których dokonujemy pomiaru napięcia, mogą mieć różną konfigurację i parametry, które pod wpływem włączenia woltomierza do obwodu ulec mogą zmianie, obarczając wynik pomiaru pewnym błędem – gdyż woltomierz najczęściej czerpie zasilanie (energię) z układu.
Wzmacniacz 2-31 „Luna”
Wzmacniacz 2-31 „Luna”

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Wzmacniacz – układ elektroniczny, którego zadaniem jest wytwarzanie na wyjściu sygnału analogowego, będącego wzmocnionym sygnałem wejściowym, kosztem zużycia energii pobieranej ze źródła prądu. Wzmacniacz Luna był przeznaczony do nagłaśniania m.in. szkolnych auli, mniejszych kościołów, niewielkich klubów.