Przejdź do treści

Muzeum Farmacji

Muzeum Farmacji
Kurzy Targ 4, 50-103 Wrocław

Muzeum Farmacji jest poświęcone historii nauki i rozwojowi wiedzy z zakresu zdrowia i leczenia: od prezentowanej w piwnicy pracowni alchemicznej przez wnętrze renesansowej apteki na parterze, wystawę poświęconą lekowi naturalnemu i dawnym narzędziom do produkcji środków leczniczych, po ekspozycję na drugim piętrze, przedstawiającą analityczną aparaturę pomiarową oraz leki syntetyczne i półsyntetyczne.

Coordinates of this location not found

Muzeum Farmacji we Wrocławiu jest placówką naukowo-oświatową podlegającą pod Wydział Farmaceutyczny z oddz. Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego  im. Piastów Śląskich. Muzeum działa w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 października 2011 r. dotyczące powołania Muzeum jako jednostki organizacyjnej Wydziału Farmaceutycznego.

Powierzchnia wystawiennicza mierzy ok.600 m², na której zaprezentowano 2300 eksponatów.

W 1991 r. Akademia Medyczna we Wrocławiu została właścicielem kamienicy przy ulicy Kurzy Targ 4 we Wrocławiu. Kamienica pochodzi z II poł. XIII w. i utrzymana jest w stylu renesansowo-klasycystycznym. Od XIII w. po lata 50. XX w. funkcjonowała w niej apteka.

Modernizacja i renowacja budynku trwała przez 15 lat. Od 2009 r. zaczęto ubiegać się o dofinansowanie projektu pt. ,,Dom Śląskiego Aptekarza” ze środków Unii Europejskiej, dzięki czemu w 2010 r.  udało się uzyskać fundusze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, co pozwoliło ukończyć inwestycję. Jesienią 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Farmacji we Wrocławiu.

W muzeum pracuje czterech pracowników pod kierownictwem mgr Andrzeja Syroki.

Wstęp wolny.