Przejdź do treści

Sztanda drewniana Arsenic. Metallic

Data produkcji: XIX w.
Materiał: drewno lipowe

Posłuchaj opisu:

Sztanda z drewna lipowego pochodząca z przełomu XIX/XX w. Na brzuścu umieszczono nazwę surowca, do którego przechowywania była przeznaczona – biały napis na czarnym tle oznaczał truciznę. Arsen metaliczny znany był od starożytności. Stosowano go do zwalczania większości chorób: reumatyzmu, astmy, malarii, gruźlicy, cukrzycy, śpiączki afrykańskiej, nadciśnienia, wrzodów żołądka, a nawet białaczki.

Na początku XX wieku zaczęto ten środek stosować w takich lekach jak salwarsan, ponieważ okazało się, że arsfenamina ma właściwości przeciwkiłowe. Metaliczny arsen uzyskuje się głównie na 2 sposoby: poprzez rozkład arsenopirytu lub lelingitu w temperaturze 650–700°C; poprzez redukcję arszeniku węglem lub tlenkiem węgla.