Przejdź do treści

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Muzeum Politechniki Wrocławskiej
Norwida 7, 52-007 Wrocław

Uczelniane muzeum zostało powołane do gromadzenia zbiorów ilustrujących dorobek kulturowy, naukowy i edukacyjny Politechniki Wrocławskiej oraz prowadzenia działalności badawczej i dydaktycznej.W podobnym zakresie tematycznym kształtuje się zasób Muzeum Politechniki Wrocławskiej. Zbiory tworzy kolekcja urządzeń technicznych wykorzystywanych niegdyś w dydaktycznej i naukowo-badawczej sferze działalności uczelni oraz historyczna dokumentacja ilustrująca dzieje Politechniki Wrocławskiej, lwowskich szkół akademickich, a także niemieckiej Technische Hochschule Breslau.

Coordinates of this location not found

Ramy merytoryczne muzeum wyznacza specyfika dziejów Politechniki Wrocławskiej, a także historyczne powiązania uczelni z działającą we Wrocławiu w latach 1910–1945 niemiecką Technische Hochschule oraz funkcjonującą do 1939 roku Politechniką Lwowską.

Podejmowane przez pracowników muzeum badania koncentrują się zatem na następującej problematyce:

  • dzieje Technische Hochschule Breslau i jej architektura oraz materialne wartości przekazane Politechnice Wrocławskiej przez niemiecką uczelnię,
  • recepcja tradycji naukowej lwowskich uczelni technicznych (1844–1945), zwłaszcza Politechniki Lwowskiej, we wrocławskim ośrodku akademickim,
  • początki funkcjonowania Politechniki Wrocławskiej i jej rozwój organizacyjny od 1945 roku.

Powstała w 2005 r. instytucja zdążyła już zgromadzić dwa tysiące eksponatów związanych z techniką, wśród których dominuje wycofana z użytku aparatura techniczna. To jednak zaledwie połowa tego typu zbioru – drugie tyle to obiekty, które są uszkodzone albo niekompletne, co nie znaczy, że bezwartościowe. Choć nie nadają się np. na wystawę, pozostają cennym źródłem informacji. Innego typu muzealiami – również kolekcjonowanymi w politechnicznej placówce muzealnej – są dokumenty, fotografie, filmy oraz różnorodne materialne pamiątki, jak np. medale, odznaki, elementy ubioru.