Przejdź do treści

Muzeum Przyrodnicze

Muzeum Przyrodnicze
Sienkiewicza 21, 53-335 Wrocław

Muzeum Przyrodnicze jest częścią Uniwersytetu Wrocławskiego, najstarszą tego typu instytucją w Polsce i drugą (po Muzeum i Instytucie Zoologii PAN) co do wielkości krajową kolekcją obiektów przyrodniczych. Korzenie kolekcji wrocławskiego Muzeum Przyrodniczego sięgają początków XIX w. Obecne zbiory, liczące ok. 3 miliony obiektów zoologicznych i botanicznych (z których tylko niewielka część udostępniona jest na wystawach) stanowią cenny materiał badawczy wykorzystywany przez międzynarodowe środowisko naukowe i materiał edukacyjny dla studentów, uczniów szkół i wszystkich zainteresowanych osób. Muzeum opiekuje się unikatowymi kolekcjami, min. liczącym kilka tysięcy obiektów zbiorem typów opisowych (okazów stanowiących „wzorce” gatunków), kolekcjami ptaków i motyli egzotycznych, chrząszczy Nowej Kaledonii czy bogatą kolekcją ślimaków nagich. Chlubą Muzeum są też unikatowe okazy wystawowe, min. jedyny w Polsce niemal kompletny szkielet płetwala błękitnego czy jelenia olbrzymiego, a także wypchane osobniki gatunków całkowicie wymarłych, min. wilka workowatego, alki olbrzymiej czy gołębia wędrownego.

Coordinates of this location not found

Muzeum Przyrodnicze powstało w 1814 roku z inicjatywy prof. Johanna Ludwiga Christiana Gravenhorsta poprzez połączenie trzech istniejących dotychczas kolekcji przyrodniczych oraz darów od osób indywidualnych; do specjalnie zbudowanego na potrzeby magazynowe i wystawiennicze budynku przy ul. Sienkiewicza 21, w którym mieści się do dziś, Muzeum przeniosło się w 1904. W trakcie II wojny światowej budynek został poważnie uszkodzony; dewastacji uległa też większość zbiorów i dokumentacji. Odbudowa i reorganizacja instytucji Muzeum była w największej mierze zasługą dwóch dyrektorów: prof. Kazimierza Sembrata i prof. Władysława Rydzewskiego, którego imię Muzeum nosi obecnie. W 2004 roku Muzeum powiększyło się o budynek Herbarium (nieodstępny dla zwiedzających) zaprojektowany przez znanego postmodernistycznego architekta Wojciecha Jarząbka; znajdują się tam zbiory roślinne (tzw. zielnik), grzyby i kolekcja owadów.

Zadaniem Muzeum jest nie tylko gromadzenie i opisywanie zbiorów, ale także wykonywaniem pracy naukowej, zarówno na kolekcji, jak i poza nią; pracownicy Muzeum zajmują się nie tylko konserwacją i katalogowaniem okazów, ale także prowadzeniem badań naukowych, obserwacji terenowych i eksperymentów laboratoryjnych. Muzeum również bierze udział w dydaktyce akademickiej prowadzonej na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a ponadto, w szerokim zakresie uczestniczy w edukacji społecznej, czemu służą wystawy tematyczne (np. „Owady i człowiek”, „Układ kostny kręgowców” etc.) czy popularnonaukowe wykłady i lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej i seniorów.