Przejdź do treści

Koralowiec łosiorożny

Acropora palmata
Występowanie: przybrzeżne wody morskie

Posłuchaj opisu:

Koralowiec to w istocie nie jeden organizm, lecz kolonia zbudowana z wapiennych szkieletu wielu osobników zwanych polipami. Kiedy starsze polipy giną, na ich miejscu wyrastają nowe. Kształt, jaki przyjmuje kolonia tego gatunku, jest podobny do poroża łosia, co prawdopodobnie jest źródłem angielskiej nazwy tego gatunku.

Koralowce mogą rozmnażać się zarówno płciowo, jak i bezpłciowo. Rozmnażanie płciowe polega na uwalnianiu gamet męskich i żeńskich do oceanu. Proces ten trwa tylko kilka nocy, w lipcu, sierpniu lub wrześniu i zawsze występuje po pełni księżyca. Po zapłodnieniu, w toku dalszego rozwoju, młody koralowiec przekształca się w swobodnie pływająca larwę – planulę.

Śmiertelność planul wynosi ponad 90%, w tym okresie młody koralowiec musi znaleźć odpowiednie miejsce, do którego może się przymocować, a następnie musi osiągnąć ponad 1 cm średnicy (w wieku około roku), by móc się opierać warunkom środowiska.

Gatunek ten posiada rangę krytycznie zagrożonego wymarciem (CR) wg, IUCN, a w ciągu ostatnich 30 lat jego populacja zmniejszyła się o 80%. Głównym zagrożeniem dla wszystkich koralowców są choroby, szczególnie tzw. white-band disease. Choroba ta polega na pojawianiu się fragmentów nagiego (białego) szkieletu kolonii na tle zdrowych brązowych fragmentów. Pasma te rozprzestrzeniają się wzdłuż gałęzi i mogą ostatecznie zabić całą kolonię. Czynnik wywołujący chorobę nie jest dobrze znany. Badania sugerują, że jest on związany ze wzrostem temperatury mórz, a ta z ocieplaniem klimatu. W ich efekcie tego zjawiska, równowaga między koralowcami, a naturalnie zamieszkującymi ich ciała bakteriami zostaje zaburzona i prowadzi do nadmiernego wzrostu mikroorganizmów i wystąpienia choroby. Ponadto koralowce są zagrożone przez działalność człowieka (m in., turystykę, transport, zanieczyszczenia powietrza i wody, rybactwo z wykorzystaniem dynamitu), obecnością gatunków inwazyjnych i zaburzeń równowagi środowiska. Wpływ wymienionych czynników nie jest dobrze zbadany.