Przejdź do treści

Żółw słoniowy

Chelonoidis niger species complex
Występowanie: Wyspy Galapagos

Posłuchaj opisu:

Żółw słoniowy to jeden z największych współcześnie występujących żółwi lądowych. Największy odnotowany samiec żółwia słoniowego imieniem Goliat żył w ściśle chronionym obszarze — Life Fellowship Bird Sanctuary w Seffner. Osiągnął on 138 cm długości oraz masę 417 kg, co wg. Księgi Rekordów Guinnessa czyniło go największym odnotowanym współcześnie żółwiem lądowym.

Ciało żółwia słoniowego jest jednolicie brunatne lub czarniawe. Żółwie słoniowe występują jedynie na Wyspach Galápagos. Do epoki plejstocenu (ostatnich zlodowaceń), wielkie żółwie lądowe były spotykane na wszystkich kontynentach, poza Australią i Antarktyką. Prawdopodobnie przodkowie zamieszkujących wyspy żółwi wywodzili się z Ameryki Południowej, gdzie również występują przedstawiciele rodzaju Chelonoidis, przy czym są to relatywnie małe żółwie w porównaniu do żółwi słoniowych. Szacuje się, że żółwie przybyły na wyspy Galápagos 2-3 milionów lat temu, a następnie przeszły radiację (proces polegający na różnicowaniu się jednego gatunku na kilka potomnych) i skolonizowały cały archipelag, przy czym najpewniej pierwszymi skolonizowanymi wyspami były Santa Cristobal i Espanola.

W swoich ekosystemach żółwie mają również wpływ na rozsiewanie nasion roślin, którymi się żywią. Wraz z owocami, żółwie zjadają nasiona, które przez okres kilku dni pozostają w ich przewodach pokarmowych. Następnie nasiona zostają pozostawione razem z odchodami żółwi nawet do 4 km od rośliny macierzystej.

Populacja żółwi słoniowych zaczęła się dramatycznie kurczyć w XVII wieku, kiedy piraci i wielorybnicy zaczęli zabierać je na morskie wyprawy jako „żywe konserwy” - zapasy mięsa. Przedstawiciele tego gatunku mogą bowiem przeżyć do 6 miesięcy bez jedzenia i wody. Podobny los zdziesiątkował populację żółwi olbrzymich z Seszeli, które w swoim naturalnym środowisku występowały tak licznie, że dało się chodzić po ich pancerzach. Szacuje się, że w ten sposób zabito około 200 000 żółwi słoniowych. Mięso żółwi słoniowych jest smaczne, co miał przyznać sam Karol Darwin. W związku z przełowieniem niektórych populacji jeden z żółwi słoniowych zdobył jeszcze jeden, niechlubny, rekord w księdze Guinnessa: najbardziej samotnego zwierzęcia na ziemi. Rekord ten przypadł samcowi o imieniu Samotny George (Chelonoidis abingdonii) pochodzący z wyspy Pinta. Osobnik ten padł w stacji badawczej w czerwcu 2012 roku, przypuszczalnie dożywając 100 lat.