Przejdź do treści

Żółw szylkretowy

Eretmochelys imbricata
Występowanie: wszystkie oceany

Posłuchaj opisu:

Angielska nazwa tego gatunku – Hawksbill Sea Turtle – nawiązuje do kształtu jego przypominającego jastrzębi dziób pyska – jest to skutek tego, że jego szczęka górna jest wyraźnie dłuższa od dolnej. Tak jak u innych żółwi morskich, kończyny tego gatunku zostały przekształcone w płetwy. U żółwia szylkretowego, każda z kończyn przednich ma 2 pazury.

Pazury te są nieco dłuższe u samców niż u samic. Przedstawiciele tego gatunku osiągają długość karapaksu (pancerza grzbietowego) od 71 do 89 cm i masę ciała od 46 do 70 kg; większą płcią są samice. Karapaks składa się z 13 dużych, symetrycznych tarcz, zachodzących na siebie.

Ubarwienie pancerza grzbietowego waha się od jasno do ciemnobrązowego z żółtymi lub czerwonymi plamami tworzącymi charakterystyczny deseń. Jest za nią odpowiedzialna substancja rogowa (keratynowa) zwana szylkretem. Samce posiadają bardziej intensywną barwę karapaksu niż samice. Gatunek ten jest spotykany we wszystkich oceanach świata, w strefie wód tropikalnych i subtropikalnych, gdzie zamieszkuje rafy koralowe, zatoki oraz estuaria. Gatunek ten bywa również spotykany w Morzu Śródziemnym, chociaż nielicznie. Życie żółwia szylkretowego zaczyna się jako jedno z ponad 100 jaj, złożonych przez samicę na plaży. To, jakiej płci będzie młody żółw, zależy od temperatury inkubacji. Badania laboratoryjne wykazały, że jeśli temperatura w gnieździe nie przekracza 28°C, wylęgają się same samce, natomiast powyżej 32,5° C jedynie samice.