Przejdź do treści

Elektrometr

Producent: Edelmann München
Data produkcji: lata 20. XX w.
Materiał: metal, szkło

Posłuchaj opisu:

Elektrometr elektrostatyczny (zwany też galwanometrem elektrostatycznym) – [gr. ḗlektron ‘bursztyn’, metréō ‘mierzę’], przyrząd przeznaczony najczęściej do pomiaru małych napięć, prądów lub ładunków elektrycznych.

Przy bardzo dużej rezystancji wejściowej działanie elektrometru elektrostatycznego opiera się na wykorzystaniu zmiany położenia jego części ruchomej pod wpływem sił elektrostatycznych, natomiast e. elektroniczny stanowi półprzewodnikowy wzmacniacz prądu stałego, który może być np. woltomierzem, amperomierzem. Przyrząd przeznaczony zwykle do pomiaru małych napięć, natężeń i ładunków.

Zasada działania elektroskopu opiera się na prawie Coulomba, czyli wzajemnym odpychaniu jednoimiennych ładunków elektrycznych. Gdy przyłożymy obiekt naładowany elektrycznie do metalowej kulki na szczycie pręta spowodujemy, że część ładunku przepłynie do wnętrza urządzenia i zauważymy, że wskazówka zacznie się odchylać. Kąt odchylenia będzie zależał od wielkości zgromadzonego ładunku.

Za pomocą elektrometru można przeprowadzić szereg różnych doświadczeń fizycznych:

  • obserwować zjawisko elektryzowania ciał,
  • badać zjawisko indukcji elektrostatycznej,
  • sprawdzać istnienie różnoimiennych ładunków elektrycznych.