Przejdź do treści

Mostek pomiarowy

Producent: Philips
Data produkcji: lata 50. XX w.
Materiał: metal, plastik, szkło

Posłuchaj opisu:

Mostek pomiarowy – zestaw zawierający cztery ramiona lub grupy elementów obwodu elektrycznego (oporników, kondensatorów itd.) połączone w czworobok; jedna z przekątnych czworoboku zawiera źródło prądu, druga wskaźnik stanu równowagi; mostki służą do pomiarów rezystancji, pojemności, indukcyjności.

Obwód elektryczny tworzą: źródła prądowe i napięciowe, przewody elektryczne, wyłączniki oraz odbiornik. Jedną z największych zalet układu mostkowego jest to, że może on zostać doprowadzony do punktu równowagi – napięcie wyjściowe mostka zrównoważonego jest równe zero, co jest często wykorzystywane w mostkach pomiarowych. Obecnie mostki pomiarowe są coraz rzadziej wykorzystywane z uwagi na nieustający rozwój stosunkowo tanich i coraz dokładniejszych wszelkiego rodzaju mierników cyfrowych. Niemniej, w powszechnym użyciu są również mostki niezrównoważone pracujące nie tylko w punkcie równowagi.

Układy mostkowe mogą być zbudowane również z elementów nieliniowych, takich jak np. diody prostownicze. Zasilenie mostka prostowniczego, zwanego powszechnie mostkiem Graetza, napięciem przemiennym powoduje wyprostowanie takiego napięcia. Mostki prostownicze mogą być stosowane do prostowania napięcia jednofazowego i trójfazowego.