Przejdź do treści

Niwelator libellowy

Producent: Reiss Liebenwerda
Data produkcji: lata 20 XX w.
Materiał: metal, szkło

Posłuchaj opisu:

Niwelator – przyrząd geodezyjny do pomiaru różnic wysokości punktów znajdujących się na powierzchni Ziemi. Najczęściej stosowane niwelatory libellowe składają się ze spodarki, alidady, lunety i libelli niwelacyjnej. Instrument geodezyjny, umożliwiający pomiar różnicy wysokości (niwelacji) pomiędzy punktami pomiarowymi.

Najczęściej niwelatora używa się wraz z trójnogiem statywem, na którym montuje się go za pomocą śruby. Po zgrubnym spoziomowaniu niwelatora (czyli doprowadzeniu jego osi głównej do położenia pionowego przy pomocy libelli okrągłej „pudełkowej”) w niwelatorach libellowych trzeba ręcznie spoziomować rurkową libellę niwelacyjną. W niwelatorach automatycznych końcowe poziomowanie osi celowej lunety odbywa się przy pomocy kompensatora. Przy wykorzystaniu łat geodezyjnych, ustawionych pionowo na punktach terenowych – pikietach, wykonywane są odczyty. Różnica odczytów z łat geodezyjnych określa różnicę wysokości między punktami terenowymi.