Przejdź do treści

Oscyloskop DT-5200

Producent: Przedsiębiorstwo Aparatury Elektronicznej (PAE) „Radiotechnika”, Wrocław
Miejsce pochodzenia: Polska
Data produkcji: 1983
Materiał: metal, plastik, szkło

Posłuchaj opisu:

Oscyloskop – przyrząd do obserwacji zmiennych przebiegów elektrycznych na ekranie świecącym pod wpływem impulsów elektrycznych. Instrumenty te dynamicznie wykreślają zmieniające się w czasie sygnały elektryczne w dwóch wymiarach. Na osi „Y” oscyloskopu wykreślane jest napięcie, natomiast czas jest nanoszony jest na oś „X”.

Wynikowy wykres napięcia w funkcji czasu pokazuje „obraz” sygnału wejściowego i jest zwykle określany jako „przebieg”. Jako charakterystykę zmiany sygnału wejściowego można wyświetlić ciągłe/dynamiczne aktualizacje wykreślonego przebiegu na ekranie oscyloskopu. Oscyloskopy są głównym narzędziem stosowanym przez inżynierów elektroników do testowania i weryfikowania ich projektów. Instrument ten będzie również podstawowym instrumentem, którego będziesz używał w swoich laboratoriach elektrycznych i fizycznych.

Głównym celem oscyloskopu jest uzyskanie dokładnej wizualnej reprezentacji sygnału elektrycznego. Z tego powodu integralność sygnału jest bardzo ważna. Integralność sygnału odnosi się do zdolności oscyloskopu do rekonstrukcji przebiegu tak, aby była dokładną reprezentacją oryginalnego sygnału. Oscyloskop o niskiej integralności sygnału jest bezużyteczny, ponieważ wykonywanie testu na sygnale, który wygląda inaczej niż sygnał oryginalny jest bezużyteczne. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że przebieg w oscyloskopie nigdy nie będzie identyczną reprezentacją prawdziwego sygnału, bez względu na to, jak dobry oscyloskop jest. Dzieje się tak, ponieważ po podłączeniu oscyloskopu do obwodu oscyloskop staje się częścią obwodu. Innymi słowy, istnieją pewne efekty ładowania. Producenci instrumentów starają się minimalizować efekty ładowania, ale w pewnym stopniu zawsze będą obecne.