Przejdź do treści

Stolik topograficzny

Producent: Puller-Breithaupt Tacheomete
Data produkcji: 1900
Materiał: metal, szkło

Posłuchaj opisu:

Stolik topograficzny podstawowy przyrząd geodezyjny używany dawniej do sporządzania map topograficznych bezpośrednio w terenie. Składa się z deski rysunkowej umieszczonej na statywie, tzw. kierownicy (zawiera m.in. lunetę z dalmierzem optycznym) i łat niwelacyjnych.

Podczas wykonywania pomiaru na desce umieszcza się papier rysunkowy z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, utrwalonej i dobrze widocznej w terenie; położenie stolika w terenie określa się stosując geodezyjne wcięcie na podstawie 2 lub 3 punktów oznaczonych na stoliku i identyfikowalnych w terenie; aby wykonać pomiar ustawia się łatę topograf. w danym punkcie, za pomocą kierownicy mierzy odległość i kąt pionowy, a następnie oblicza wysokość punktu i oznacza jego położenie na stoliku.