Przejdź do treści

Termohygrograf

Producent: Wytwórnia Sprzętu Zootechnicznego
Data produkcji: 1960
Materiał: metal, szkło

Posłuchaj opisu:

Termohigrograf bębnowy jest przeznaczony do rejestracji temperatury i wilgotności. Umożliwia ciągły zapis na papierze wartości temperatury i wilgotności względnej powietrza. Możliwość zasilania bateryjnego pozwala na pracę termohigrografu w salach muzealnych, magazynach, halach produkcyjnych oraz wszędzie gdzie wymagana jest niezależność od instalacji elektrycznej.

Zjawisko zmian w przyrodzie w związku z rosnącą wilgotnością znane jest człowiekowi od dawna. Zaobserwować można to nie tylko po zachowaniu zwierząt, ale także roślin (zwijające się kwiaty czy suche szyszki). Początki pomiarów wilgotności sięgają XV i XVI wieku, gdy próbowano znaleźć metodę pomiaru gęstniejącej pary wodnej w powietrzu. W 1500 roku Leonardo da Vinci zbudował higrometr, który składał się z kuli wełnianej zawieszonej na wadze, a która zmieniała swój ciężar w zależności od wchłoniętej wilgoci. W toku późniejszych badań znaleziono wiele materiałów reagujących na zmiany wilgotności, zarówno organicznych (rośliny, włosy, etc.), jak i nieorganicznych (minerały i związki chemiczne). Podstawową jednak wadą ich była utrata powtarzalności wyników pomiaru wraz ze starzeniem się elementu higroskopijnego. W związku z czym zaszła konieczność znalezienia doskonalszej metody pomiarów.