Przejdź do treści

Woltomierz

Producent: Siemens & Halske
Data produkcji: początek XX w.
Materiał: drewno, metal, szkło

Posłuchaj opisu:

Woltomierz to przyrząd do pomiaru napięcia elektrycznego. Obwody, w których dokonujemy pomiaru napięcia, mogą mieć różną konfigurację i parametry, które pod wpływem włączenia woltomierza do obwodu ulec mogą zmianie, obarczając wynik pomiaru pewnym błędem – gdyż woltomierz najczęściej czerpie zasilanie (energię) z układu.

Z racji na rodzaj mierzonego napięcia rozróżnia się woltomierze napięcia stałego i napięcia zmiennego. Jako woltomierz napięcia stałego stosuje się najczęściej mierniki magnetoelektryczne połączone z opornikiem dodatkowym (w. magnetoelektryczne).

Mierniki te reagują na natężenie prądu płynącego w oporniku. Jeśli znana jest oporność wewnętrzna miernika i oporność opornika dodatkowego, wówczas na podstawie wskazań miernika można obliczyć napięcie na zaciskach układu miernik-opornik dodatkowy i odpowiednio przeskalować skalę miernika. Do pomiaru napięcia zmiennego stosuje się woltomierze magnetoelektryczne połączone z prostownikami prądu elektrycznego i w. elektromagnetyczne, elektrodynamiczne i cieplne.