Przejdź do treści

Góralski kapelusz pasterski, tzw. kłobuk

Miejsce pochodzenia: Bukowina Rumuńska (Karpaty Wschodnie)
Data produkcji: XX wiek
Sztywny, pilśniowy kapelusz, charakteryzujący się niską, półkolistą główką i prostym, małym rondem, o kształcie charakterystycznym dla nakrycia głowy górali karpackich. Kapelusz — ze względu na pełnione funkcje ochronne przed deszczem, słońcem i wiatrem — wykonany z mocnego, trwałego sukna z przędzy wełnianej, zgrzebnej impregnowanego wcieranym weń tłuszczem zwierzęcym.

Tak zaimpregnowany kapelusz nie przepuszczał wody i niejednokrotnie służył jako czerpak do przenoszenia jej z potoku.

Przedmiot przekazany do zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego po wyprawie studentów etnografii do Bukowiny Rumuńskiej w latach 70. XX wieku.