Przejdź do treści

Maska pośmiertna prof. Jana Mydlarskiego

Miejsce pochodzenia: Polska, Wrocław
Data produkcji: 1956 r.
Prof. Jan Mydlarski (1892-1956) studiował zoologię, antropologię i etnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (był uczniem J. Czekanowskiego). Od 1931 roku związany był z Uniwersytetem Warszawskim, później też Centralnym Instytutem Wychowania Fizycznego, a po wojnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

Od grudnia 1948 roku przebywał we Wrocławiu, gdzie na Uniwersytecie kierował Katedrą Antropologii (1949–1956). W latach 1951-1953 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Maska pośmiertna Jana Mydlarskiego została wykonana w Instytucie Antropologii UWr przez antropologów, współpracowników profesora. Została wykonana w tradycyjnej technice odlewu w gipsie.