Przejdź do treści

Zegar słoneczny horyzontalny

Tarcza zegara poziomego jest równoległa do płaszczyzny horyzontu lokalizacji, ściślej – płaszczyzna tarczy zegara jest prostopadła do linii wyznaczanej przez pion. Gnomon na tarczy jest równoległy do osi Ziemi, umieszczony na linii północ-południe i skierowany na biegun polarny. Kąt utworzony między powierzchnią zegara a gnomonem jest równy szerokości geograficznej miejsca lokalizacji zegara.

Kąt przeciwny, na końcu gnomonu jest dopełnieniem szerokości geograficznej do kąta pełnego (90° - szerokość). Zegar poziomy znajdujący się na biegunie będzie posiadał gnomon pionowy, tj. prostopadły do tarczy zegara, podczas gdy na równiku kąt ten będzie zerowy, a gnomon będzie ustawiony poziomo.

Widoczny model 3D to XVIII wieczny zegar o trójkątnej płycie, na której powierzchni wyryty jest wykres godzin z zaznaczonymi półgodzinami i kwadransami dla szerokości geograficznych z przedziału od 48 do 53 stopnie. Przy południowej krawędzi zegara znajduje się przymocowany na ozdobnym wsporniku pion wraz z łukiem, na którym zaznaczono skalę szerokości geograficznych od 0 do 90 stopni, o podziale dwustopniowym. Po łuku tym, zależnie od stosownej szerokości geograficznej, przesuwać się może w pionie długa wskazówka. Obok znajduje się mały kompas z oznaczonymi głównymi kierunkami. Przy bocznych krawędziach trójkątnej płyty – wykaz niektórych miast, należących w XVIII w. do Czech wraz z ich szerokościami geograficznymi. Wśród nich Wrocław.