Przejdź do treści

Zegar słoneczny na sześcianie

Drugi zegar sześcienny znajdujący się w kolekcji uniwersyteckiej to dość typowy zegar horyzontalno-wertykalny. Na górnej ścianie znajduje się zegar horyzontalny z zaznaczonymi godzinami czwartą, dwunastą i ósmą wraz z podziałem na kwadranse i półgodziny. Na środku tej ściany znajduje się otwór po niezachowanym kompasie.

Pionowe ściany to tarcze zegara wertykalnego: na ścianie wschodniej zaznaczone zostały godziny poranne, od czwartej do jedenastej, a na ścianie zachodniej – godziny popołudniowe, od pierwszej do ósmej. Na tarczy południowej oznaczono godziny szóstą, dwunastą i szóstą po południu, również z podziałem na kwadranse i półgodziny tak jak w przypadku górnej tarczy. Na koniec na ścianie północnej zaznaczono godziny od czwartej do ósmej rano oraz od czwartej do ósmej po południu.