Przejdź do treści

O projekcie

Projekt „Wirtualne Muzea Wrocławia” to odpowiedź świata kultury i nauki na potrzebę poszukiwania alternatywnych kanałów dotarcia do odbiorców wobec panującej epidemii, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.  Cel projektu to cyfryzacja wybranych zbiorów pochodzących z czterech wrocławskich muzeów: Muzeum Farmacji, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Politechniki Wrocławskiej oraz Muzeum Przyrodnicze.  

Innowacyjność rozwiązania polega na wykorzystaniu technologii 3D umożliwiającej odbiorcom oglądanie eksponatów w wirtualnej, trójwymiarowej przestrzeni. Poza kompleksowym przeniesieniem do sieci ponad 80 eksponatów w formie modeli 3D, projekt pozwolił na stworzenie bezpłatnej i ogólnodostępnej aplikacji, dzięki której każdy będzie mógł korzystać z cyfrowych zasobów wspomnianych wyżej muzeów bez względu na panujące ograniczenia.  

Młodzieży i najmłodszym odbiorcom, proponujemy w ramach projektu wirtualną wycieczkę po wrocławskich muzeach, wzbogaconą o elementy edukacyjne. Podczas bezpłatnych warsztatów online, prowadzonych z wykorzystaniem innowacyjnej platformy edukacyjnej Cosphere, będą odkrywać sekrety muzealnych eksponatów, tropić ślady ukrytej w nich historii, rozwiązywać zagadki i pogłębiać wiedzę z zakresu: fizyki, biologii, geografii, chemii, matematyki.

Kto jest jego odbiorcą?

Inicjatywa otwiera drzwi wrocławskich muzeów zarówno przed dziećmi i młodzieżą, których edukacja w ostatnim czasie przeniosła się do Internetu i została pozbawiona elementów poznawczych wynikających z edukacji pozaformalnej, ale także przed osobami dorosłymi, w tym seniorami, którym ograniczenia w przemieszczaniu się w trakcie pandemii utrudniły dostęp do kultury i nauki. 

Projekt skierowany jest również do Polaków mieszkających za granicą, dla których dostęp do zasobów muzealnych na terenie kraju stanowi wartość intelektualną budującą trwałą więź z Ojczyzną. 

Dlaczego to innowacyjny pomysł?

Od początku naszym celem jako Fundacji było zwiększenie grupy odbiorców działań kulturalnych i naukowych w sieci. Zauważyliśmy, że koronawirus wśród wielu branż wymusił konieczność dynamicznej adaptacji, zwiększył ruch w Internecie i przyspieszył wirtualizację, na stałe zmieniając trendy i zachowania użytkowników. W efekcie tych zmian, jako Fundacja Interaktywne Centrum Poznawcze Collect, stworzyliśmy rozwiązanie oparte na wirtualizacji, które również instytucjom kultury i nauki pomoże odnaleźć się w nowej, zmieniającej się rzeczywistości. Dając użytkownikom możliwość korzystania z muzealnych eksponatów w wersji cyfrowej, z jednej strony rozwiązaliśmy problem ograniczonego dostępu do oferty wrocławskich muzeów w trakcie pandemii, z drugiej ograniczyliśmy ryzyko zachorowania na COVID-19.

Umożliwienie odbiorcom projektu dostępu do zdigitalizowanych zasobów wrocławskich muzeów to przede wszystkim działanie ukierunkowane na ich popularyzację. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych form dystrybucji takich jak aplikacja VR (Virtual Reality, tłum. wirtualna rzeczywistość), dedykowana strona www oraz warsztaty edukacyjne online, docieramy z ofertą wrocławskich muzeów do osób, dla których dotychczas była ona niedostępna lub ograniczona m.in. do osób starszych czy niepełnosprawnych.

Prezentacja zbiorów w atrakcyjnej formie z wykorzystaniem technologii 3D pogłębia proces poznawczy, a tym samym zachęca do samodzielnego odkrywania zbiorów muzealnych.
Eksponaty przygotowane w formie obiektów 3D mogą stanowić również wartościowe narzędzie wykorzystywane w pracy m.in. przez nauczycieli, wykładowców czy historyków jako pomoce dydaktyczne podczas organizowanych warsztatów i lekcji pokazowych. Zastosowanie cyfrowych narzędzi technologii informacyjnych umożliwia także dostosowanie procesu dydaktycznego do wymagań edukacji cyfrowej zakładającej, że osoba ucząca się jest twórcą, a nie tylko odbiorcą przekazu.

Media

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

Proces digitalizacji

Dowiedz się jak powstały modele eksponatów które możesz podziwiać na stronie.
Etap 1
Planowanie
Przed przystąpieniem do prac konieczny jest dostosowanie technik skanowania do eksponatu oraz przygotowanie przestrzeni. Niektóre eksponaty wymagały podwieszenia, zastosowania sprayu matującego.
Etap 1
Etap 2
Proces pozyskiwania zdjęć
Większość obiektów skanowaliśmy przy użyciu programowalnego ramienia w 5 rzędach po 36 zdjęć. Prowadnica z aparatem znajdowała się pod różnymi kątami tak by możliwe było sfotografowanie obiektu z każdej strony.
Etap 2
Etap 3
Postprodukcja zebranych danych
Zastosowanie próbnika kolorów pozwoliło nam na osiągnięcie zbalansowanych kolorów i właściwej ekspozycji. Ze zdjęć finalnie wyciągnęliśmy cienie oraz przekonwertowaliśmy je do formatu tiff.
Etap 3
Etap 4
Tworzenie chmury punktów
Każdą z serii zdjęć eksponatu zimportowaliśmy do programu który pozwolił nam na stworzenie chmury punktów obiektu. Przeważnie było to ok. 200 zdjęć na obiekt, ale były też obiekty jak berło rektorskie, które wymagało od nas zrobienia 1200 zdjęć.
Etap 4
Etap 5
Tworzenie modelu 3d
Uzyskana chmura punktów jest przetwarzana w programie, za którego pomocą możemy zamodelować cechy geometryczne modelu rzeczywistego i stworzyć model 3d eksponatu, opisany za pomocą siatki złożonej z wielokątów - mesh.
Etap 5
Etap 6
Optymalizacja
W celu przygotowania modelu 3D do wyświetlania na stronie projektu wykonaliśmy redukcje siatki mesh do formy low poly - ok. 70 tys wielokątów budujących siatkę. Umożliwiało nam to zredukować rozmiar pliku z 750 mb do 10 mb na obiekt.
Etap 6
Etap 7
Teksturowanie
ostatnim etapem było teksturowanie cyfrowych eksponatów. Dzięki odpowiedniej technice pozyskiwania zdjęć oraz odpowiedniemu oświetleniu udało nam się odwzorować kolor, fakturę, a nawet odblaski digitalizowanych obiektów.
Etap 7