Przejdź do treści

Partnerzy

Logo Fundacji Collect

Fundacja Collect

Fundacja Interaktywne Centrum Poznawcze Collect – w skrócie Fundacja Collect opracowała oraz wymyśliła koncepcje projektu Wirtualne Muzea Wrocławia,  który został dofinansowany w ramach programu dotacyjnego Kultura w sieci organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Głównymi obszarami działań fundacji są szeroko rozumiana digitalizacja – kolekcjonowanie zasobów kultury wykorzystując nowoczesne formy ich pozyskiwania oraz dystrybucji. Dodatkowo celem Fundacji Collect jest prowadzenie działań w obszarze nauki, oświaty, kultury i sztuki, ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami, a w szczególności:

  • wspieranie grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego,
  • inicjowanie projektów upowszechniających, promujących kulturę i sztukę,
  • prowadzenie projektów związanych z szeroko pojętą digitalizacją na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
  • tworzenie oraz wspieranie innowacji i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
  • realizacja multidyscyplinarnych projektów wspierających proces edukacji młodzieży oraz dorosłych wykorzystujących nowoczesne technologie,
  • promowanie miasta Wrocław, regionu Dolny Śląsk, Polski
Logo Centrum Innowacji Przejście

Centrum Innowacji Przejście

Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Innowacji Przejście we Wrocławiu, które stanowi przestrzeń publiczną na miarę potrzeb XXI wieku. To tutaj goszczą nowe technologie takie jak VR, druk 3D, gaming, game development oraz gamifikacja i programowanie. Poprzez realizację warsztatów prowadzonych przez wykwalifikowanych edukatorów, przeznaczonych dla różnych środowisk i grup wiekowych Centrum uczestniczy w rozwijaniu kompetencji cyfrowych, przeciwdziała e-wykluczeniu, pośredniczy w nabywaniu praktycznych umiejętności korzystania z nowych technologii w sposób kreatywny i przede wszystkim świadomy. W projekcie Centrum pełni rolę współorganizatora muzealnych warsztatów edukacyjnych. W ramach przewidzianych działań promocyjnych zaprasza do udziału w zajęciach wybrane grupy odbiorców, a także udostępnia na potrzeby zaplanowanych warsztatów przestrzeń edukacyjną wraz ze sprzętem. Zapewniając stały dostęp do aplikacji VR, powstałej w wyniku działań projektowych umożliwi eksplorację muzealnych eksponatów szerokiemu gronu odbiorców.

Wnętrze Muzeum Farmacji

Muzeum Farmacji

Kolejnym partnerem w projekcie, którego eksponaty zostały zdigitalizowane i udostępnione w wersji cyfrowej jest Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka podlega pod Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego. Zbiory muzeum przedstawiają historię farmacji, aptekarstwa i leczenia – od średniowiecza po czasy współczesne. W muzeum dla zwiedzających udostępniona jest pracownia alchemiczna, wnętrze renesansowej apteki, wystawa poświęcona lekom naturalnym i dawnym narzędziom do produkcji środków leczniczych, a także wystawa przedstawiającą analityczną aparaturę pomiarową oraz leki syntetyczne.

Wnętrze Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Muzeum Politechniki Wrocławskiej

Jednym z czterech muzeów biorących udział w projekcie jest Muzeum Politechniki Wrocławskiej, którego ekspozycja ukazuje dzieje dzisiejszej uczelni i jej historycznych poprzedników. Zbiory tworzy kolekcja urządzeń technicznych wykorzystywanych niegdyś w dydaktycznej i naukowo-badawczej sferze działalności uczelni oraz historyczna dokumentacja ilustrująca dzieje Politechniki Wrocławskiej, lwowskich szkół akademickich, a także niemieckiej Technische Hochschule Breslau. Powstałe w 2005 r. muzeum zdążyło już zgromadzić ponad dwa tysiące eksponatów związanych z techniką, a także unikalne dokumenty, medale, dyplomy czy zdjęcia osób zasłużonych dla uczelni.

Wnętrze Muzeum Przyrodniczego

Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu

W projekcie w ramach współpracy partnerskiej, swoje eksponaty udostępniło również istniejące we Wrocławiu od ponad 200 lat – Muzeum Przyrodnicze. Zbiory w tym miejscu obejmują ponad 2 miliony okazów zwierząt oraz prawie 0,5 mln arkuszy roślin i grzybów. Gromadzone od 1811 roku materiały zoologiczne i botaniczne stanowią jedną z największych ekspozycji przyrodniczych w Polsce. W muzeum dla zwiedzających czynne są cztery wystawy stałe: świat zwierząt, świat roślin, układ kostny kręgowców oraz owady i człowiek.

Wnętrze Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Kolejnym wrocławskim ośrodkiem akademickim, który wziął udział w projekcie „Wirtualne Muzea Wrocławia”, jest Uniwersytet Wrocławski. Zbiory działającego w ramach jego struktur muzeum przedstawiają dzieje uczelni począwszy od XV wieku aż po czasy współczesne. W skład muzealnej ekspozycji wchodzą trzy zabytkowe sale: Aula Leopoldyńska będąca jedynym w Polsce, tak dobrze zachowanym, świeckim wnętrzem barokowym z pełnym wystrojem, Oratorium Marianum, należące do najbardziej reprezentacyjnych wnętrz Uniwersytetu oraz Wieża Matematyczna.

Logo CoSphere​

CoSphere

CoSphere to platforma edukacyjna zarówno do nauki indywidualnej jak i w grupach. CoSphere korzystając ze sztucznej inteligencji dąży do przetransferowania prezentowanych informacji, do pamięci trwałej ucznia, w możliwie jak najkrótszym czasie. Platforma powstała w oparciu o szereg udowodnionych reguł neurobiologicznych, które czynią proces uczenia się efektywniejszym. Aby zrozumieć ideę Cosphere wystarczy zrozumieć jego nazwę. Nazwa platformy powstaje z połączenia dwóch słów języka angielskiego: cognitive sphere, które można przetłumaczyć jako sfera kognitywna. Przez sferę kognitywną rozumiemy otaczającą nas mnogość pojęć. Cosphere ma być Twoim pomocnikiem i przewodnikiem w odkrywaniu i zdobywaniu tego bogactwa wiedzy.

Logo Politechniki Wrocławskiej

CWiINT

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej działające przy Politechnice Wrocławskiej, dla której projekt stanowi uzupełnienie prowadzonej działalności badawczo-naukowej.