Przejdź do treści

Lemur katta

Lemur catta Linnaeus
Występowanie: Madagaskar

Posłuchaj opisu:

Lemur katta, podobnie jak inne lemury, jest gatunkiem endemicznym dla Madagaskaru. Występuje on na południowym krańcu tej wyspy, zamieszkując tam różne rodzaje lasów, przy czym preferuje siedliska leżące blisko wody, np. nad brzegami rzek.

Katta jest zwierzęciem o dość szerokich wymaganiach środowiskowych i potrafi zamieszkiwać nawet regiony o dość ekstremalnych warunkach temperaturowych np. wysokie góry.

Katta jest aktywny głównie w ciągu dnia, choć notowane są też zachowania nocne. Katta jest wszystkożernym oportunistą, choć głównym składnikiem jego diety jest pokarm roślinny, w szczególności owoce tamaryndowca indyjskiego (Tamarindus indica). W odróżnieniu od innych lemurów katta spędza dużo czasu na poziomie gruntu (do 30%), choć wciąż pozostaje gatunkiem dominująco nadrzewnym.

Lemury katta są zwierzętami społecznymi, żyjącymi w terytorialnych, hierarchicznych grupach liczących 10 - 20 osobników, w której centralną rolę odgrywają dorosłe samice i ich potomstwo. Dynamika zachowań wewnątrz grupy jest skomplikowana i różnorodna. Katta komunikują się pomiędzy sobą w na wiele sposobów, używając sygnałów wizualnych, dźwiękowych czy bardzo istotnych dla tego gatunku sygnałów zapachowych.

Czynnikiem najbardziej zagrażającym populacji lemura katta jest utrata siedlisk w lasach wycinanych dla pozyskiwania drewna lub wypalanych pod uprawy czy hodowlę zwierząt gospodarskich. Lemury są też obiektem polowań na mięso, a duża ich część jest trzymana jako zwierzęta domowe, atrakcja turystyczna czy sprzedawana prywatnym kolekcjonerom.